Sır saklama yükümlülüğü

Birine, kendisine verdiğiniz bilgiyi bir başkasına aktarmaması koşuluyla bilgi verme hakkı. Bir doktor sır saklama yükümlülüğü altındadır.

Privacy

Right to give information to someone without this person passing on this information to someone else. A doctor has the duty of keeping confidentiality.