Cinsel açıdan olumsuz davranış

Sağlıklı olmayan cinsel davranış. Sağlıklı cinsel davranış aşağıdaki koşulları sağlar: Partnerlerin her ikisi de isteklidir ve mecbur edilmemiştir, eşittirler, seks mevcut koşullarda (örneğin, uygun bir yerde yapılıyordur) ve partnerlerin yaşı için uygundur ve her ikisine de iyi hissettiriyordur. Cinsel açıdan kötü eğilimli davranış durumunda, bu koşullardan en az biri geçerli değildir.

Sexually abusive behaviour

Sexual behaviour that is not healthy. Healthy sexual behaviour complies with the following conditions: both partners give consent to it and are not coerced (forced), they are equal, sex is suited to the circumstances (for example, it happens in an appropriate place) and the age of the partners, and gives both people a good feeling. In the case of sexually abusive behaviour, one of these conditions is not met.