Cinsel organ

Öncelikli olarak bebek yapmak amacıyla kullanılan organlar. Cinsel organlar, cinsel zevkleri deneyimlemek açısından da önemlidir. Erkekler ve kadınlar görünür ve görünmeyen (iç) cinsel organlara sahiptir. Görünür cinsel organlar, örneğin, bir erkeğin penisi ve bir kadının vajinası, görünmeyen organlar ise örneğin, bir erkeğin prostatı ve bir kadının rahmidir.

Sexual organ

Organs that are primarily used for making babies. Sexual organs are also important in experiencing sexual pleasure. Men and women have visible and invisible (internal) sexual organs. Visible (external) sexual organs are for example a man's penis and a woman's labia, and invisible (internal) sexual organs are for example a man's prostate and a woman's uterus.