Pelvik taban kasları

Karnın alt kısmında bulunan kaslar. Pelvik taban kasları idrar torbasının ve bağırsağın ve rahmin (kadın) doğru yerde durmasını sağlar. İdrar ve dışkının vücuttan istem dışı olarak atılmasını engeller. Pelvik taban kasları cinsel memnuniyet açısından önemlidir.

Pelvic floor muscles

Muscles in the bottom of the belly. The pelvic floor muscles keep the bladder and bowel in the right place, and the uterus in women. They prevent urine and faeces from leaving the body unintentionally. The pelvic floor muscles are also important for sexual pleasure.