İlaç

Bir enfeksiyonu veya hastalığı yenme aracı. Örnek olarak, Antibyotikler birer ilaçtır.

Medicine

Means of curing an infection or a disease. Antibiotics for example are medicines.