Adet kabı

Adet kabı biraz çanağa benzer. Tıbbi silikondan ya da lateksten yapılır. Adet kabı vajinaya yerleştirilir. Kanı emmez, içerisinde toplar. Adet kabını çıkartın, boşaltın, yıkayın ve tekrar vajinaya yerleştirin.

Menstrual cup

The menstrual cup looks a bit like a chalice. It is made of medical silicone or latex. A menstrual cup is inserted into the vagina. It does not absorb the blood, but rather collects it. Remove the menstrual cup, empty it, rinse it and reinsert it.