Kan

Vücutta önemli görevler icra eden kırmızı sıvı. Örneğin, oksijeni vücudun her tarafına taşımak ve antikorları enfekte olmuş vücut parçalarına nakletmek. Enfeksiyonlar kan yoluyla bulaşabilir.

Blood

Red fluid that has important functions in the body, for example: carrying oxygen all round the body and transporting antibodies to infected body parts. Infections can be passed on through blood.