Çift

İlişki içinde olan 2 kişi. Bir çift, 1 erkek ve 1 kadından, 2 kadından veya 2 erkekten oluşabilir.

Couple

2 people who are in a relationship. A couple can be 1 man and 1 woman, 2 women or 2 men.