Kısırlık

Çocuk yapma yetisine sahip olmamak.

Infertility

Not being able to have children.