Kendi iradesiyle

Bir şeyi kendi iradenizle yaparsanız; bu, onu istediğiniz için yaptığınız anlamına gelir.

Voluntarily

If you do something voluntarily, you do it because you want it yourself.