Kaşıntı

Ciltte duyulan kaşınma hissi. İnsanda kaşıma isteği uyandırır.

Itching

An itchy feeling on the skin. It makes you want to scratch yourself.