Kanunen yasak

Eğer bir eylem kanunen yasak ise, kanun onu yapmamanızı söylüyordur. Bu, ceza gerektiren bir suçtur. Kanunen yasak bir eylemi gerçekleştirirseniz, cezalandırılabilirsiniz.

Forbidden by law

If an action is forbidden by law, the law says that you must not do it. It is a criminal offence. If you commit an act that is forbidden by law, you may be punished.