Kan transfüzyonu

Bir başkasından kan aldığınız tedavi. Kan, koldaki bir damar üzerinden verilir.

Blood transfusion

Treatment in which you receive blood from someone else. The blood is given through a vein in the arm.