Yumurta hücresi

Dişilik hücresidir Bir kadın, yumurtalıklarında pek çok yumurta hücresi ile doğar. ergenlikten itibaren her ay bir yumurta hücresi üretilir. Bir yumurta hücresi, bir sperm hücresi tarafından döllendiğinde kadın hamile kalır. Yumurta döllenmediğinde ölür ve kadın adet görmeye başlar.

Egg cell

Female sex cell. A woman is born with many egg cells in her ovaries. From puberty onwards, one egg cell is released every month. When an egg cell is fertilized by a sperm cell, a woman becomes pregnant. If the egg is not fertilized, it dies and the woman gets her menstrual period.