Testis

Bir erkeğin 2 testisi vardır. Testisler yeni sperm hücreleri üretirler. Penisin altında asılı bulunan testis torbasında bulunurlar.

Testicle

A man has 2 testicles. Testicles produce new sperm cells. They are located in the scrotum, which hangs under the penis.