Seçim

Birden fazla seçenekten en iyisine karar vermek. Örneğin: İnsanlar, çocuk sahibi olmak ya da olmamak konusunda seçim hakkına sahiptir ya da bir gebelik önleme yöntemini bir diğerine tercih edebilirler.

Choice

Deciding which one is the best out of several options. For example: people have the choice to have children, or not to have them, or they can choose one method of contraception in preference to another.