HPV

Bir virüs (insan papillom virüsü). Bazı HPV türleri genital siğillere, bazıları rahim ağzı kanserine (kadınlarda), bazıları ise testis kanserine (erkeklerde) neden olur. İlerleyen yıllarda HPV ile enfekte olmalarının önüne geçmek için genç kız ve erkeklere cinsel olarak aktif olmalarından önce bir aşı verilebilir. HPV, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur.

HPV

A virus (human papillomavirus). Some types of HPV cause genital warts, others cause cervical cancer (in women) or testicular cancer (in men). Teenage girls and boys can be given a vaccine before they start to be sexually active to prevent infection with HPV later. HPV is a sexually transmitted infection (STI).