Homoseksüellik

Homoseksüellik, aynı cinsiyetten bir kişiye duygusal ve/veya cinsel olarak ilgi duymaktır. Erkekler erkekleri, kadınlar da kadınları çekici bulur.

Homosexuality

Homosexuality means being emotionally and sexually attracted to people of the same sex. Men feel attracted to men and women to women.