Güvenli seks

Partnerlerin kendilerini, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan ve HIV’den koruyarak gerçekleştirdikleri seks

Safe sex

Sex during which partners protect themselves against STIs and HIV.