Gebelik önleyici enjeksiyon

Gebeliği önlemek amacıyla bir hormonun kola veya kalçaya enjekte edilmesi (gebelik önleme yöntemi). Enjeksiyon sonrası kadın 3 ay boyunca gebe kalamaz. Enjeksiyonu, bir hemşire, doktor ya da jinekolog yapar.

Contraceptive injection

Injection of a hormone into the arm or buttock to prevent pregnancy (a method of contraception). After the injection a woman cannot get pregnant for the next 3 months. A nurse, doctor or gynaecologist gives the injection.