Fetüs

Döllenmenin dokuzuncu haftasından doğuma kadar annenin karnında büyüyen çocuk. Bunun öncesi embriyo adını alır. 

Foetus

The child growing inside the mother's belly from the ninth week after conception until birth. Before that, it is called the embryo.