Ensest

Aynı ailenin 2 üyesi veya yakın akrabalar arasındaki cinsel temas. Ensest, çoğu zaman baskı altında gerçekleşir ve partnerlerden biri veya ikisi 18 yaşın altındadır. Ensest kanunen yasaktır. Ensest ile ilgili kanunlar ülkelere göre değişiklik gösterir.

Incest

Sexual contact between 2 family members or close relatives. Often incest takes place under coercion, and one or both of the partners may be under 18. Incest is forbidden by law. The law on incest is different in different countries.