Engellilik

Fiziksel ya da zihinsel bir kısıtlılık. Fiziksel kısıtlılık görme veya duyma kaybı, hareket etme güçlülüğü ya da başka bir sağlık problemi şeklinde bedeni etkileyen bir durumdur. Zihinsel kısıtlılık, öğrenme güçlüğü veya zihinsel bir hastalık olan manik depresyon gibi ruhsal hali etkileyen bir durumdur. 

Disability

A physical or mental impairment. A physical impairment is a condition affecting the body, for example through sight or hearing loss, a mobility difficulty or another health problem. A mental impairment is a condition affecting the mind, for example a learning disability or a mental illness such as manic depression.