Ayrımcılık

Farklı ten rengine, cinsiyete veya cinsel eğilime sahip olmaları ya da HIV virüsü taşımaları gibi nedenlerle insanlara farklı davranma. Ayrımcılık, pek çok ülkede hukuken yasaktır.

Discrimination

Treating people differently, for example because they have another skin colour, sex or sexual orientation, or have HIV. Discrimination is forbidden by law in most countries.