Ülser

Deride kabarma meydana gelir. Bir ülserin ortasında yumuşak ve sarımsı bir sıvı (irin)  vardır. Ülser enfeksiyon sonucu oluşur. 

Sore

Bulge on the skin. A sore has a soft core with yellowish liquid (pus) inside. It is caused by an infection.