Biseksüellik

Hem kadınları, hem de erkekleri duygusal ve cinsel yönden çekici bulmak.

Bisexuality

Feeling emotionally and sexually attracted to both men and women.