Antikor

Bir virüs ya da bakteriye karşı korunma amacıyla vücut tarafından üretilen madde.

Antibody

Substance produced by the body to protect against a virus or bacterium.