Anestezi

Anestezi (narkoz) bir ameliyatta ağrı hissedilmesini engeller. Buna uyuşturma da denir. Anestezi uzmanı uyuşturmak için çeşitli ilaçlar kullanır. Vücudun sadece belli yerleri uyuşturulabilir (lokal anestezi), belli bölümleri uyuşturulabilir (bölgesel anestezi), ya da tüm vücut uyuşturulabilir (genel anestezi). Yalnızca genel anestezi yapıldığında hastanın bilinci kapalıdır.

Anaesthesia

Anaesthesia prevents pain during surgery. The anaesthesiologist uses various drugs for anaesthesia. Individual places (local anaesthetic) or areas (regional anaesthesia) on the body or even the whole body can be anesthetized (general anaesthesia). Only in the case of general anaesthesia is the patient's awareness anesthetized.