Yetişkin

Kendi hayatı hakkında kanuni açıdan karar vermek için yeterince yaşlı olan bir erkek ya da kadın. Çoğu Avrupa ülkesinde 18 yaşını dolduran insanlar yetişkin olarak kabul edilir.

Adult

A man or woman who is old enough according to the law to make decisions about his/her own life. In most European countries, a person becomes an adult on his/her 18th birthday.