Pornografi

Seks yapan veya başka cinsel faaliyetler gerçekleştiren insanların fotoğrafları veya videoları. Pornografi, insanları cinsel olarak tahrik etmek amacıyla yapılır.

Pornography

Photos and videos of people having sexual intercourse or performing other sexual acts. Pornography is made to arouse people sexually.