Anüs

Popoda bulunan ve dışkının vücuttan dışarı atıldığı delik.

Anus

Opening between the buttocks where faeces leave the body.