Partner

İlişki içinde bulunduğunuz kişi.

Partner

Person you are in a relationship with.