Cinsel istismar

Cinsel istismar, bir kişinin çocuklara ve himayesi altına verilen insanlara karşı vücut temasıyla veya vücut teması olmadan cinsel davranışlarda bulunmasıdır. Vücut teması demek, örneğin çocuğa dokunulması veya çocuğun öpülmesidir. Vücut teması olmadan demek, örneğin suçlunun çocuğun gözleri önünde kendi penisine dokunması veya penisini ovuşturmasıdır. Suçlular ister kadın ister erkek olsunlar, başkalarına zarar vermek pahasına kendi ihtiyaçlarını tatmin etmek için güçlerini ve otoritelerini kullanırlar. Cinsel istismar, şiddetin bir türüdür ve Almanya’da suçtur.

Sexual abuse

Sexual abuse includes sexual acts with children and protected adults with or without body contact. With body contact is, for example, touching or kissing a child. Without body contact, for example, an offender can touch and rub his own penis in front the child. The perpetrators use their power or authority to meet their own needs at the expense of others. Sexual abuse is a form of violence and considered a criminal offense in Germany.