Çocuk sahibi olma isteği

Çocuk sahibi olmak istemek. Bazı insanlar, çocuk sahibi olma konusunda şiddetli bir istek duyarlar, bazıları ise böyle hissetmez.

Desire to have children

Wanting to have a child. Some people have a very strong desire to have children, others do not.