Vajinal halka

Bir gebelik önleme aracı (gebelik önleme yöntemi). Vajinal halka, içerisinde hormonlar barındıran, şeffaf, esnek bir plastik halkadır. Kadınlar bu halkayı tıpkı bir tampon gibi vajinalarına yerleştirip, çıkartabilirler. Halka, kadını 4 hafta boyunca gebelikten korur.

Vaginal ring

A means of preventing pregnancy (a method of contraception). A vaginal ring is a transparent, flexible plastic ring containing hormones. A woman can insert the ring into her vagina and remove it like a tampon. A ring protects her from pregnancy for 4 weeks.