Kontakti midis njerëzve për të cilët arsyeja kryesore është seksi. Angazhimi i partnerëve është si rrjedhim i kufizuar. Kontakti seksual i rastësishëm mund të jetë një takim një herë ose të ndodhë më shpesh. Ndonjëherë partnerët e njohin njëri tjetrin që më parë, ndonjëherë jo.

Partnerët mund të jenë në lloj tjetër marrëdhënie me një ose më shumë persona.

Nëse ju keni kontakte seksi të pambrojtura të rastësishme me partnerë të ndryshëm, ju mund të kaloni një rrezik më të lartë të ISTve. Përdorni një prezervativ për të mbrojtur veten tuaj.

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma