Zinxhir bakri

Një zinxhir bakri është një mjet kontraceptiv. Ai vendoset nga një gjinekologe/një gjinekologmitër. Zinxhiri i bakrit mund të qëndrojë rreth pesë vjet në mitër. Pas kësaj ai duhet të ndërrohet.
Zinxhiri i bakrit ka katër ose gjashtë nyje prej bakri. Gjinekologia/gjinekologu vendos, cila madhësi është e përshtatshme. Zinxhiri i bakrit është pothuajse kaq i sigurt sa një spirale me tel bakri.
Bakri nuk është hormon. Bakri ndryshon mukozën e mitrës. Spermatozoidet nuk mund të hyjnë pastaj në mitër. Ato janë edhe më të ngadalshme. Bakri në mitër pengon përveç kësaj vezët gjatë të zenit vend. Zinxhiri i bakrit nuk mbron nga IST-të ose HIV. Vetëm prezervativi mund t’ju mbrojë.

Copper Coil

The copper coil is a contraceptive method. A gynaecologist inserts it into the uterus. The copper coil can remain in the uterus for about five years. Afterwards it has to be replaced. The copper coil has four or six links of copper.

The gynaecologist will decide which size fits. The copper coil is approximately as safe as the copper IUD.

Copper is not a hormone. Copper changes the mucus in the uterus. Then the sperm cannot enter the uterus. They are also slower. The copper in the uterus will also prevent the egg cell from implanting. The copper coil does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.