Zgjebja

Një sëmundje ngjitëse e lëkurës, e shkaktuar nga kafshë shumë të vockla (këpusha). Zgjebja shkakton shumë kruajtje, veçanërisht në bark dhe në zonën e organeve seksuale. Zgjebja mund të kurohet me një krem. 

Scabies

A contagious infection of the skin caused by very tiny animals (mites). Scabies causes a lot of itching, especially on the belly and in the area of the sexual organs. A cream can cure scabies.