Kanali i spermës

Çdo burrë ka 2 kanale sperme. Spermatozoidet transportohen nga epididimiprostatë nëpërmjet kanaleve të spermës.

Sperm duct

Every man has 2 sperm ducts. The sperm cells are transported from the epididymis to the prostate through the sperm ducts.