Virusi

Grimcë shumë e vogël që mund të cenojë trupin. Ai shumëfishohet me lehtësi në qelizat e trupit. Një virus mund të shkaktojë infeksione dhe sëmundje.

Virus

Very small particle that can invade the body. It multiplies easily in the cells in the body. A virus can cause infections and diseases.