Vibratori

Një lodër seksi, një pajisje elektronike që dridhet. Me këtë pajisje mund të stimulohet vagina, klitori, penisi, skrotumi ose anusi. Dridhjet shkaktojnë eksitimin seksual.

Vibrator

A sex toy, an electronic device which vibrates. It is used to stimulate the vagina, clitoris, penis, scrotum or anus. The vibrations provide sexual arousal.