Ushqyerja me shishe

Ushqyerja e një foshnjeje me qumësht pluhur për foshnje, i tretur në ujë. Foshnja e thith qumështin nga shishja nëpërmjet një biberoni prej lateksi apo silikoni. Në rast se nëna nuk mundet ose nuk dëshiron ta ushqejë fëmijën me gji, ajo mund ta ushqejë atë me shishe. 

Bottle-feeding

Feeding a baby with powdered baby milk (formula) dissolved in water. The baby sucks the milk from a bottle through a latex or silicone teat (nipple). If a mother cannot breast-feed or does not want to, she can feed her child with a bottle.