Urina

Materiali i lëngët i jashtëqitjes, te cilin njerëzit e nxjerrin prej trupit të tyre nëpërmjet fshikëzës urinare dhe uretrës kur shkojnë në banjë. Urina është një lëng i verdhë.

Urine

The liquid waste material which people expel from their bodies through the bladder and urethra when they go to the toilet. Urine is a yellow fluid