Uretra

Kanal brenda trupit. Ky kanal e transporton urinën nga fshikëza urinare drejt vrimës së jashtme të uretrës. Prej atje urina del nga trupi.

Urethra

Tube inside the body. The tube carries urine from the bladder to the urinary meatus. There, the urine leaves the body.