Trikomonasi

Infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST) i shkaktuar nga një parazit (kafshë shumë e vockël). Trikomoniaza shpesh shkakton dhimbje kur urinoni. Prezervativi mbron ndaj trikomoniazës. Trikomoniaza mund të kurohet me antibiotikë.

Trichomonas

Sexually transmitted infection (STI) caused by a parasite (very tiny animal). Trichomoniasis often causes pain when you urinate. A condom protects against trichomoniasis. Trichomoniasis can be cured with antibiotics.