Testi për IST

Ekzaminimi për të parë nëse dikush ka infeksione seksualisht të transmetueshme (IST). Mjeku bën pyetje dhe ekzaminon organet seksuale, gojën dhe ndonjëherë anusin. Mjeku merr një mostër me tampon nga vendet që mund të jenë infektuar, merr gjak ose i kërkon personit të urinojë në një kavanoz. Mjeku i dërgon të gjitha mostrat në një laborator për ekzaminim të mëtejshëm.

STI test

Examination to check if someone has sexually transmitted infections (STIs). The doctor asks questions and examines the sexual organs, mouth and sometimes the anus. The doctor takes a swab of the places that may be infected, takes blood or asks the person to urinate into a jar. The doctor sends all samples to a lab for further examination.