Tentativa e përdhunimit

Kontakti seksual i detyruar pa penetrimin e penisit. Për shembull, prekja, përkëdhelja ose puthja e padëshiruar.

Indecent assault

Forced sexual contact without penetration of the penis. For example, unwanted touching, caressing or kissing.