Të puthësh

Të prekni dikë me buzët tuaja. Puthja është një shenjë miqësie ose dashurie.

To kiss

To touch somebody with your lips. A kiss is a sign of friendship or love.