IST

IST nënkupton infeksionin seksualisht të transmetueshëm: një infeksion, i cili transmetohet vetëm nëpërmjet kontaktit seksual.

STI

STI stands for sexually transmitted infection: an infection that is only transmitted by sexual contact.