Vulva

Pjesa e jashtme e organit seksual të femrës. Buzët gjinore, klitori, vrima e jashtme e uretrës dhe hapja e vaginës janë që të gjitha pjesë të vulvës.

Vulva

External part of the female sexual organs. The labia, clitoris, urinary meatus and the opening to the vagina are all part of the vulva.